Lezingen

We wandelen verder …

Deze interactieve lezing voor het brede publiek over mijn eerste boek ‘We wandelen verder …’ gaat over de impact van verlies op ons leven. Met getuigenissen, teksten, poëzie, beeld en muziek geven we voorbeelden van hoe verlies van een betekenisvolle persoon een kwetsbaar maar ook kostbaar deel van je verdere leven kan zijn.

Rouw raakt mij ook persoonlijk. Een aantal verlieservaringen hebben mijn leven mee gekleurd.

Ik wil graag de rouwrevolutie aangaan.

Daarom wil ik het taboe rond “dood, verlies en rouw” doorprikken en dit meer bespreekbaar maken. Een nieuwe woordenschat is alvast een stapje in die richting. Ik ontwikkelde positieve rouwkaarten om weg te gaan bij de stereotype “sterkte” of “innige deelneming”.

Ze geven warmte, energie, moed en kracht.